header_br


Google      
Incursiune in lumea fizicii


Ingeniozitate


Bacalaureat 1 iulie 2011 mecanicaProba E. d)
Proba scrisă la fizică
-filiera teoretică
¤ profilul real,
-filiera tehnologică
¤ profilul tehnic si profilul resurse naturale si protecţia mediului,
-filiera vocaţională
¤ profilul militar .
Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică:
A. mecanică,
B. elemente de termodinamică,
C. producerea şi utilizarea curentului continuu ,
D. optică.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

A. MECANICÃ

Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s2.

Subiectul I.
Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte)
sensul acceleratiei
1. O piatră este aruncată vertical, de jos în sus. Vectorul acceleraţie este orientat:
a. în sus în timpul urcării pietrei şi în jos în timpul coborârii acesteia;
b. în jos în timpul urcării pietrei şi în sus în timpul coborârii acesteia ;
c. în jos atât în timpul urcări, cât şi în timpul coborârii pietrei ;
d. în sus în timpul urcării, cât şi în timpul coborârii pietrei .(3p)>

Solutia este c. → (3p)

2. Viteza de 0,36 km·min-1 , exprimată în unităţi de măsură din S.I., are valoarea:
a. 0,1m·s-1;    b. 0,6m· s-1;    c. 1m· s-1;    d. 6m·s-1.    (3p)

[v]SI = m/s
v = 0,36km/min = 0,36·103m/60s = 360m/60s = 6m/s
Solutia este d. → (3p)

3. În figura alăturată sunt reprezentate patru corpuri care se află în repaus pe o suprafaţă orizontală. Masa fiecărui corp este de 5kg . Forţa exercitată de suprafaţă asupra corpului este reprezentatăcorect pentru corpul cu numărul:
a. (1);    b. (2);    c. (3);    d. (4).    (3p)

Forta de reactiune
Conform principiului actiunii si reactiunii la contactul a doua corpuri apar simultan doua forte, egale in modul si de sensuri opuse, apasarea normala a corpului pe verticala in jos si forta exercitata de suprafata asupra corpului pe verticala in sus .
Solutia este a.1 → (3p)

4. O minge este lăsată să cadă liber de la înălţimea de 7,2m deasupra solului. După 1,2s, aceasta atinge solul. Viteza medie a mingii are valoarea:
a. 12,0m/s;    b. 6,0m/s;    c. 3,6m/s;    d. 2,4m/s.    (3p)
vm = Δx/Δt → vm = h/Δt vm = 7,2m/1,2s = 6 m
Solutia este b.→ (3p)

5. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică expresia forţei elastice este:
a. Felastica;    b. Felastica;    c. Felastica;    d. Felastica.    (3p)
Forta elastica este intotdeauna de sens opus elongatiei, astfel incat, forta elastica este indreptata mereu spre pozitia de echilibru. Vezi figura.
Forta elastica
Solutia corecta este c.→ (3p)

Orientare
carti
arhimede


Ştiaţi că...

¤ . . . James Clerk Maxwell in anul 1850 ca student la Trinity College se remarca prin ...versurile sale si prin seriozitatea cu care se pregatea.
¤ . . . Profesorul Dragomir Hurmuzescu (1865-1954) a fost intemeietorul invatamantului electrotehnic romanesc. A organizat primul laborator de electricitate din tara, la Iasi. A realizat un izolant cunoscut sub numele de dielectrina si un electroscop de precizie, folosite de oamenii de stiinta ai epocii, printre altii de sotii Curie, Becquerel, etc.

¤ . . . Thomson a stabilit ca razele catodice sunt alcatuite din particule incarcate cu sarcina electrica negativa, denumita de catre el electroni si a determinat sarcina specifica a electronului (e/mo =- 1.76·1011C/kg)

¤ . . . in anul 1906 Thomson a primit premiul Nobel pentru fizica, pentru descoperirea electronului in razele catodice.

Noutati

Pe site-ul "Bacalaureat fizica" gasiti solutiile la toate subiectele de fizica data la examenul de bacalaureat din anii 2013-2014-2015.
Ex: Mecanica 2014

logo
sus

«Pagina precedenta     Pagina urmatoare»

Postati:

Facebook widgets Twitter widgets Google plus widgets linkedin