banner.inc


Incursiune in lumea fizicii
trans.izocora

Bacalaureat 1 iulie 2011 mecanica

Proba E. d)
Proba scrisă la fizică
-filiera teoretică
¤ profilul real,
-filiera tehnologică
¤ profilul tehnic si profilul resurse naturale si protecţia mediului,
-filiera vocaţională
¤ profilul militar .
Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică:
A. mecanică,
B. elemente de termodinamică,
C. producerea şi utilizarea curentului continuu
D. optică.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

A. MECANICÃ

SubiectulI
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte) 1. O piatra este aruncata vertical, de jos in sus. Vectorul acceleratie este orientat:
a. in sus in timpul urcarii pietrei si in jos in timpul cobor?rii acesteia;
b. in jos in timpul urcarii pietrei si in sus in timpul coborarii acesteia;
c. in jos atat in timpul urcarii, cat si in timpul coborarii pietrei;
d. in sus atat in timpul urcarii, cat si in timpul coborarii pietrei. → (3p)
Raspuns corect: c. → (3p)
sensul acceleratiei 2. Viteza de 0,36 km·min-1, exprimata in unitati de masura din S.I., are valoarea:
a. 0,1 m·s-1;    b. 0,6 m·s-1;    c. 1,0 m·s-1;    d.b 6,0 m·s-1.
Raspuns corect:
d. 6,0 m·s-1. → (3p)I.3
3. In figura alaturata sunt reprezentate patru corpuri care se afla In repaus pe o suprafata orizontala. Masa fiecarui corp este de 5kg. Forta exercitata de suprafata asupra corpului este reprezentata corect pentru corpul cu numarul:
a. (1);    b. (2);    c. (3);    d.    → (4).
Raspuns corect:
a. → (3p)

4. O minge este lasata sa cada liber de la inaltimea de 7,2m deasupra solului. Dupa 1,2s, aceasta atinge solul. Viteza medie a mingii are valoarea:
a. 12,0m/s;   b. 6,0m/s;   c. 6,3 m/s;   d. 4,2 m/s.   → (3p)
Raspuns corect:
b. → (3p)

vm = Δx/Δt → vm = h/Δt    vm = 7,2m/1,2s = 6 m
5. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, expresia fortei elastice este:
a.   Felastica.a;     b.   Felastica.b;
c.   Felastica.c;     d.   Felastica.d.   → (3p)
Raspuns corect:
c. → (3p)

Felastica.5c → (3p)

Orientarecarti
arhimede

Ştiaţi că..

¤ Lui M. Faraday i s-a acordat postum denumirea de parinte al electrotehnicii, datorita faptului ca experimentele lui au servit ca punct de plecare in foarte multe aplicatii practice.
¤ In 1927 la varsta de 25 de ani Paul Dirac a pus bazele mecanicii cuantice relativiste, a prevazut existenta antiparticulelor, descoperite ulterior pe cale experimentala. In istoria electricitatii si a magnetismului, cand spui James Clerk Maxwell, trebuie sa te gandesti mai intai la marele M. Faraday!

logo
Bacalaureat fizica

Noutati
Sunt date solutiile la toate subiectele de fizica din anul 2014
Ex:
Mecanica 2014Filtrul.LC.paralel

Inainte
sus

«Pagina precedenta

  Pagina urmatoare» Postati pe:

Facebook widgets    Twitter widgets    linkedin