banner.inc


Incursiune in lumea fiziciiProba scrisa la fizica Producerea si utilizarea curentului continuu-Filiera teoretica : profilul real,
-Filiera tehnologica : profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului,
-Filiera vocationala : profilul militar.
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica :
A. mecanica ,
B. elemente de termodinamica ,
C. producerea si utilizarea curentului continuu ,
D. optica .
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
C. Producerea si utilizarea curentului continuu . Varianta 3

Subiectul I.

Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Puterea disipata de o sursa de tensiune electrica , de rezistenta interioara r , intr-un circuit exterior de rezistena electrica R variabila , este maxima atunci cand :
a. R →∞     b. R = 4r
c. R = r     d. R →0     (3p)
Rezolvare
P = U·I = I2·R = E2·R/[R + r]2
Conform teoremei lui Fermat o functie derivabila pe un interval are derivata nula in orice punct de extrem din interiorul intervalului . Derivam puterea in raport cu rezistenta R . Egalam derivata de ordinul unu cu zero si aflam ce valoare trebuie sa aiba R pentru ca puterea sa fie maxima .
dP/dR = E2(R + r)-2 + E2R(-2)(R + r)-3 = 0
1 - 2R/[R +r] =0
2R = R+r
R = r
Raspuns corect c. →3p

2. Simbolurile marimilor fizice si ale unitatilor de masura fiind cele din manualele de fizica, unitatea de masura in S.I. a marimii fizice exprimata prin ρl/S este:
a. A     b. V
c. W     d. Ω     (3p)
Rezolvare
[ρ]SI·[l]SI/[S]SI =Ωm·m/m2 = Ω
Raspuns corect d. →3p

3. Bornele unei surse de tensiune electromotoare E si rezistenta interioara r sunt conectate printr-un fir de rezistenta electrica neglijabila. Intensitatea curentului electric ce strabate sursa are expresia:
a. 2E/r     b. E/r
c. E/2r     d. E/4r    (3p)
Rezolvare
Legea lui Ohm pentru un circuit simplu este
I = E/[R + r]
Daca R = 0 , atunci
I = E/r
Raspuns corect b. →3p

4. bac sept cc sub I 4
Graficele din figura alaturata redau dependenta puterii totale de intensitatea curentului prin sursa, pentru trei surse diferite avand tensiunile electromotoare E1, E2 si E3. Relatia corecta intre tensiunile electromotoare ale celor trei surse este:
a. E1 > E2 > E3
b. E3 > E2 > E1
c. E2 > E1 > E3
d.E3 > E1 > E2 (3p)
Rezolvare
Ptotala = E·I
Din grafice rezulta
P1 = E1·I
P2 = E2·I
P3 = E3·I
Facem raportul
P1/P2 = E1/E2
Din grafic rezulta ca P1 > P2 ;→ E1 > E2
Din raportul P2/P3 = E2/E3
rezulta ca P2 > P3 ;→ E2 > E3
Deci , E1 > E2 > E3
Raspuns corect a. → 3p

5.bac sept cc sub I 5
Se considera montajul din figura alaturata , in care conductoarele de legatura au rezistente electrice neglijabile, iar rezistoarele au aceeasi rezistenta electrica R. Rezistenta echivalenta a montajului intre punctele A si D este:

a. 3R
b.R
c.2R/3
d.R/3 . (3p)
Rezolvare
Deoarece conductoarele de legatura au rezistenta neglijabila punctele A si C au acelasi potential, la fel punctele B si D au acelasi potential
Schema echivalenta a montajului din figura de mai sus este :
schema echivalenta
Sunt legate trei rezistoare in paralel
1/Re = 1/R + 1/R + 1/R = 3/R
Re = R/3
Raspuns corect d. → 3p


Orientare
electro
1. In jurul unui camp electric variabil in timp ia nastere un camp magnetic cu linii de camp inchise.
2. Unda electromagnetica.
3. In jurul unui camp magnetic variabil in timp ia nastere un camp electric cu linii de camp inchise.

Retroproiector Este un aparat optic de proiectie care da o imagine reala, rasturnata si mai mare decat obiectul. Pentru ca imaginea proiectata pe ecran sa fie verticala, obiectul transparent (diapozitiv, film) se aseaza rasturnat si este iluminat prin transmisie. Este conceput pentru instalarea in institutii publice si de invatamant, in amfiteatre, muzee, sali de conferinte sau de expozitii.
Pentru a derula continutul in sus sau in jos tine mouse-ul (fara click) pe butonul corespunzator.

Jos gelbuton Sus gelbuton
Herzratensensor

Imagini
Imagini

Totul pentru stiintele naturii

Fizica   Biologie  Chimie

logo
Conatex pune la dispozitia laboratoarelor de fizica, chimie si biologie, o paleta de 4000 de produse, folosite pentru intuirea si intelegerea fenomenelor.

forta.Lorentz
sus

« Pagina precedenta

  Pagina urmatoare»Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   linkedin