banner.inc


Incursiune in lumea fizicii
Img4

Bacalaureat 2 septembrie 2011
mecanica


Proba E. d)
Proba scrisă la fizică
-filiera teoretică
¤ profilul real,
-filiera tehnologică
¤ profilul tehnic si profilul resurse naturale si protecţia mediului,
-filiera vocaţională
¤ profilul militar .
Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică:
A. mecanică,
B. elemente de termodinamică,
C. producerea şi utilizarea curentului continuu
D. optică.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

A. MECANICÃ

Subiectul I.
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s 2 .
Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Un copil doreste sa se cantareasca impreuna cu catelul sau. Pentru aceasta, se urca pe un cantar cu arc, tinand in brate un alt cantar (a carui greutate, 15 N , a determinat-o anterior) pe care sta cuminte catelul. Indicatiile celor doua cantare sunt 45 kg , respectiv 1,5 kg . Greutatea copilului, exprimata in unitati ale Sistemului International, are valoarea numerica:
a. 42 ; b. 43,5 ; c. 420 ; d. 435 ; (3p)
G1 = 15N
m = 45kg
m1 = 1,5kg
m1 + m2 = m = 45kg
m2 = 43,5kg
G1 = m1g ;→ g = G1/m1 = 10 N/kg
G2 = m2·g = 43,5kg·10 N/kg =435 N
Raspuns corect d. →(3p)

2. Unitatea de masura J·s poate corespunde marimii fizice exprimate prin produsul dintre:
a. energie si distanta
b. putere si durata
c. energie si durata
d. putere si distanta (3p)
Un joule este lucrul mecanic efectuat de o forta de un newton al carei punct de aplicatie se deplaseaza cu un metru pe suportul si in sensul fortei . J poate sa fie unitatea de masura a lucrului mecanic sau a energiei mecanice care masoara capacitatea unui corp sau sistem de a efecta lucru mecanic .
Raspuns corect c. →(3p)

3. Un automobil franeaza brusc pentru a evita un accident si reuseste sa se opreasca, lasand pe sosea o urma de o anumita lungime. Cunoscand coeficientul de frecare la alunecare dintre roti si drum, formula de calcul a vitezei initiale a automobilului poate fi dedusa utilizand:
a. principiul inertiei
b. teorema variatiei energiei cinetice
c. principiul actiunilor reciproce
d. legea lui Hooke (3p)
Se aplica teorema variatiei energiei cinetice :
ΔEc = Ltotal sau in cazul nostru
Ec - Eco = LFr
Ec = 0 , iar LFr = μNxcos180o = - μGx = - μmgx
-mvo2/2 = - μmgx
vo = √2μgx
Raspuns corect b. →(3p)

4. Energia potentiala gravitationala se considera nula la nivelul solului. Reprezentand grafic energia potentiala gravitationala a unui mar care cade dintr-un pom in functie de distanta pana la sol, obtinem:
a. o parabola cu varful in jos
b. o ramura de hiperbola
c. un arc de cerc
d. o dreapta care trece prin origine (3p)
Ep = mgy
In caderea libera fara viteza initiala legea miscarii este
y = yo + gt2/2 ( daca sensul pozitiv al axei se alege pe verticala in jos )
Ep = mg( yo + gt2/2 ) care este o functie patratica de timp, adica un polinom de gradul doi al carui grafic este o parabola cu varful in jos pentru energia potentiala si cu varful in sus pentru energia cinetica
Raspuns corect a. →(3p)

5. O persoana ridica o lada pe un plan inclinat cu unghiul 45o fata de orizontala, tragand-o cu un cablu. La un moment dat, cablul se rupe si lada incepe sa coboare, alunecand uniform pe planul inclinat. Coeficientul de frecare la alunecare dintre lada si planul inclinat este
a. 0,707 ; b. 0,78 ; c. 1,00 ; d. 1,73 ; (3p)
coborarea pe planul inclinat
Coborarea este uniforma , deci
Gx = FFr
Gx = Gsinα = mgsinα
FFr = μN = μGy = μmgcosα
mgsinα = μmgcosα
μ = sinα/cosα = tgα
μ = tg 45o = 1,00
Raspuns corect c. →(3p)

Orientare


carti
arhimede

Ştiaţi că..

¤ Lui M. Faraday i s-a acordat postum denumirea de parinte al electrotehnicii, datorita faptului ca experimentele lui au servit ca punct de plecare in foarte multe aplicatii practice.
¤ In 1927 la varsta de 25 de ani Paul Dirac a pus bazele mecanicii cuantice relativiste, a prevazut existenta antiparticulelor, descoperite ulterior pe cale experimentala. In istoria electricitatii si a magnetismului, cand spui James Clerk Maxwell, trebuie sa te gandesti mai intai la marele M. Faraday!

logo
Bacalaureat fizica

Noutati
Sunt date solutiile la toate subiectele de fizica din anul 2014
Ex:
Mecanica 2014Filtrul.LC.paralel

Inainte
sus

«Pagina precedenta

  Pagina urmatoare»Postati:

Facebook widgets    Twitter widgets    linkedin