banner.inc


Incursiune in lumea fizicii
Bacalaureat electricitate iulie 2013 Filiera tehnologica
Examenul de bacalaureat national 2013
Proba E. d)
Fizica
Filiera teoretica profilul real, filiera vocationala profilul militar.
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
B. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU    Varianta 2
Se considera sarcina electrica elementara
e = 1,6·10-19C.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Consumurile de energie inregistrate de doua aparate electrice sunt W1 = 360 kJ si
W2 = 0,1kWh. Raportul dintre energiile consumate de cele doua aparate W1/W2 este:
a. 1;    b. 36;    c. 100;    d. 3600.    (3p)
W1 = 360000j,   W2 = 0.1·1000W·3600s = 360000Ws = 360000j,
W1/W2 = 1. Raspuns corect: a.    → 3p
2. Un rezistor cu rezistenta R este legat la bornele unei surse de tensiune constanta avand rezistenta interioara r. Tensiunea la bornele sursei este egala cu tensiunea electromotoare a acesteia daca:
a. R = 0;    b. R = r;    c. R = 2r;    d. R → ∞.    (3p)
Un voltmetru montat in paralel cu sursa indica o tensiune la borne egala cu tem a sursei numai daca circuitul este deschis sau daca rezistenta circuitului R → ∞
Raspuns corect: d.   → 3p
3. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, relatia care exprima randamentul unui circuit electric simplu este:
a. η = R/r;    b. η = R/(R + r);   c. η = r/(R + r);
d. η = r/R   (3p)
Raspuns corect: b.   → 3p
I.4.electr.bac.07.2013
4. In graficul din figura alaturata este reprezentata dependenta rezistentei unui conductor metalic de lungimea sa. Aria sectiunii transversale a conductorului fiind S = 1mm2, rezistivitatea electrica a materialului din care este confectionat conductorul este egala cu:
a.6·10-7Ω·m;   b.1.2·10-6Ω·m;   c.12·10-6Ω·m;
d. 12·10-5Ω·m.   (3p)
ρ = R·S/l,   ρ = 6Ω·10-6m2/0.5m =
12·10-6Ω·m;
Raspuns corect: c.   → 3p
5. Un conductor metalic este parcurs de un curent electric cu intensitatea I = 3,2 mA. Numarul electronilor care trec in Δt = 2 s prin sectiunea transversala a conductorului este:
a. 2·1016;     b. 4·1016;     c. 2·1019;    d. 4·1019; (3p)
I = n·e/Δt,   n = I·Δt/e.
n = 3.2·10-3A·2s/1.6·10-19 = 4·1016.
Raspuns corect: b.   → 3p
II.bac.electro.07.2013
II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
O baterie este formata prin legarea in paralel a doua surse identice cu rezistentele interioare r1 = r2 = 2Ω. La bornele bateriei este conectata o grupare serie formata din doua rezistoare avand rezistentele electrice R1 = 10Ω si R2 = 13Ω. Tensiunea la bornele rezistorului R1 este U1 = 5V. Neglijand rezistenta electrica a conductorilor de legatura, calculati:
a. rezistenta circuitului exterior;
Rezolvare:
Rext = R1 + R2
Rext = 10Ω + 13Ω = 23Ω.   → 3p
b. tensiunea la bornele rezistorului R2;
Rezolvare:
U1 = I·R1
I = U1/R1 = 5V/10Ω = 0.5A
U2 = I·R2
I·R2
U2 = 0.5·13Ω = 6.5V .   → 4p
c. sarcina electrica totala ce strabate bateria intr-un interval de timp egal cu un minut;
Rezolvare:
I = ΔQ/Δt
ΔQ = I·Δt
ΔQ = 0.5A·60s = 30C.   → 4p
d. tensiunea electromotoare a unei surse.
Rezolvare:
Daca r1 = r2 = 2Ω, → E1 =E2 = E
E = I·(Rext + rechiv,paralel),
rechiv,paralel = r/2 = 1Ω
E = 0.5A·23Ω + 0.5A·1Ω = 12V.   → 4p
III.bac.electro.07.2013

III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un bec are doua filamente F11 si F2, ca in schema din figura de mai sus. Becul este conectat la bornele unei surse cu tensiunea constanta U = 12V. Puterea disipata de bec cand ambele intrerupatoare sunt inchise este P = 72W. Cand intrerupatorul K1 este inchis si intrerupatorul K2 deschis, becul consuma energia W in intervalul de timp Δt1 = 3 min. Aceeasi energie W este consumata de bec in intervalul de timp Δt1 = 6 min daca intrerupatorul K1 este deschis si intrerupatorul K2 inchis. Neglijand rezistenta interna a ampermetrului, calculati:
a. raportul rezistentelor electrice R1/R2 al celor doua filamente;
Rezolvare:
W = U2·Δt1/R1
W = U2·Δt2/R2
U2·Δt1/R1 = U2·Δt2/R2
Δt1/R1 = Δt2/R2
R1 /R2 = Δt1/Δt2.  R1 /R2 = 1/2 = 0.5.   → 3p
b. intensitatea curentului indicat de ampermetru cand intrerupatorul K1 este deschis si intrerupatorul K2 inchis;
P = U2/R1·R2/(R1 + R2) =
U2(R1 + R2)/R1·R2 = U2·R1(1 + R2/R1)/R1·R2
P = U2·(1 + R2/R1)/R2.
→ R2 = U2·(1 + R2/R1)/P = 144V2·(1 + 2)/72W = 6Ω
I = U/R2 = 12V/6Ω = 2A.    → 4p
c. puterea minima disipata de becul conectat la tensiunea U, cand cel putin unul dintre intrerupatoare este inchis. Justificati raspunsul.
Rezolvare:
Justificarea raspunsului. Puterea fiind P = U2/R rezulta ca ea este minima cand rezistenta este maxima. Din expresia R1 /R2 = 1/2
→ R2 > R1> Rechiv,paralel(care este mai mica decat rezistenta oricarui rezistor din grupare).
Pmin = U2/R2 = 144V2/6Ω = 24W.    → 4p
d. intervalul de timp Δt in care becul consuma energia W cand ambele intrerupatoare sunt inchise.
Raspuns:
W = (U2/R2)·Δt2
W = (U2/Rechiv,paralel)·Δt
(U2/Rechiv,paralel)·Δt = (U2/R2)·Δt2
R2= Rechiv,paralel·Δt2/R2
P = U2/Rechiv,paralel
Rechiv,paralel = U2/P = 144V2/72W = 2Ω
R2 =2·6min/6 = 2min.    → 4p


Conversia oC(Celsius)«»oF(Fahrenheit)
Introduceti un numar intr-unul
din domeniile de mai jos:
Celsius
Fahrenheit

b2


Orientare
bac bac1

Schimbator de caldura

Umor

¤ Profesorul: In Australia sunt tigri?
Elevul: Nu stiu, n-am fost acolo.

¤ Bunica: Doinita, de ce te uiti asa la mine?
Nepoata: Mamaie, si cand ai fost mica, ca mine, ai fost zbarcita ca acum?

¤ Intre copii:
- Ce face mama ta?
- Ce vrea ea.
- Dar tatal tau?
- Tot ce vrea mama.

¤ Tatal tau e un om rau. I-am cerut mana ta si ca sa-l conving, i-am spus ca fara tine, am sa mor.
- Si ce ti-a raspuns?
- Ca va suporta cheltuielile de inmormantare ...

placeholder
u=f(t)
bacalaureat.fizica
Legile deplasarii radioactive
sus

« Pagina precedenta

  Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   linkedin