banner.inc


Incursiune in lumea fizicii
Bacalaureat electricitate iulie 2013 Filiera tehnologica
Examenul de bacalaureat national 2013
Proba E. d)
Fizica
Filiera tehnologica profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului.
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
B. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU    Varianta 2
Se considera sarcina electrica elementara e = 1,6·10-19C.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Doua rezistoare au rezistentele electrice R1 = 0,05 kΩ si R2 = 5Ω. Raportul dintre rezistentele electrice ale celor doua rezistoare R1 /R2 este: a. 0,01;    b. 1;    c. 10;    d. 100.    (3p)
R1 /R2 = 50Ω/5Ω = 10.
Raspuns corect: c.   → 3p
2. Un rezistor cu rezistenta R este legat la bornele unei surse de tensiune avand rezistenta interioara r. Tensiunea la bornele sursei este nula daca:
a. R = 0;    b. R = r;    c. R = 2r;    d. R → ∞ (3p)
Raspuns corect: a.   → 3p
3. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, relatia care defineste rezistenta electrica a unui conductor este:
a. I2/P;    b. P/U2;   c. R = ρS/ℓ;   d. R = U/I.   (3p)
Raspuns corect: c.   → 3p
4. In graficul din figura alaturata este reprezentata dependenaa rezistentei unui conductor metalic de lungimea sa. Rezistenta unitatii de lungime a conductorului este egala cu:
a. 6Ω/m;
b. 12Ω/m;
c. 15Ω/m;
d. 20Ω/m.    (3p)
Raspuns corect: b.   → 3p
5. O baterie are tensiunea electromotoare E = 100V si rezistenta interna r = 10Ω. Tensiunea masurata la bornele bateriei cu un voltmetru avand rezistenta = 990Ω este:
a. 90V;    b. 95V    c. 99V;    d. 100V.    (3p)
I = E/(R + r) = 100V/1000Ω = 0.1 A.
Raspuns corect: c.   → 3p

II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
II.bac.electro.iulie,2013
Un generator cu rezistenta interioara r = 2Ω, alimenteaza o grupare paralel formata din doua rezistoare avand rezistentele electrice R1 = 30Ω si R2 = 45Ω. Intensitatea curentului electric prin rezistorul R1 este I1 = 0,9A . Calculati:
a. rezistenta circuitului exterior generatorului;
Rezolvare
Rext = R1·R2/R1 + R2)
Rext = 30Ω·45Ω/(30Ω + 45Ω) = 18Ω.     (3p)
b. intensitatea curentului electric prin rezistorul R2;
Rezolvare
U = I1·R1 = I2·R2
I2 = I1·R1/R2 = 0.9A··/45Ω = 0.6A.   → 4p
c. sarcina electrica care trece prin generator intr-un interval de timp egal cu un minut;
Rezolvare
I = Q/t,   Q = I·t = (I1 + I2)·t.
Q = (0.9 + 0.6)A·60s = 90C.    → 4p
d. tensiunea electromotoare a generatorului.
Rezolvare
E = I·(Rext + r)
E = 1.5A·20Ω = 30V.   → 4p

III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Pe soclul unui bec sunt inscriptionate valorile nominale Po = 3W si Uo = 6V. Becul este alimentat la o baterie cu tensiunea electromotoare E = 9V si rezistenta interioarr r = 1Ω. Pentru a asigura functionarea becului in regim nominal se leaga in circuit un rezistor, ca in figura alaturata. Rezistenta interioara a ampermetrului poate fi neglijata.
a. Utilizand simbolurile standard ale elementelor de circuit, desenati schema circuitului electric.
Rezolvare
III.bac.electro.iulie.2013
   → 3p
b. Determinati intensitatea curentului electric indicat de ampermetru.
Rezolvare
Po = Uo·I
I = Po/Uo
I = 3W/6V = 0.5A.   → 4p
c. Calculati valoarea rezistentei electrice R a rezistorului.
Rezolvare
I = E/(R + Rbec + r)
Rbec = Uo/I = 6V/0.5A = 12Ω
R = E/I - (Rbec + r)
R = 9V/0.5A - 12Ω = 6Ω.   → 4p
d. Calculati randamentul circuitului electric.
Rezolvare
η = (R + Rbec)/(R + Rbec + r)
η = 18Ω/19Ω ≈ 0.94 = 94%.   → 4p


Conversia oC(Celsius)«»oF(Fahrenheit)
Introduceti un numar intr-unul
din domeniile de mai jos:
Celsius
Fahrenheit

b2


Orientare
bac bac1

Schimbator de caldura

Umor

¤ Profesorul: In Australia sunt tigri?
Elevul: Nu stiu, n-am fost acolo.

¤ Bunica: Doinita, de ce te uiti asa la mine?
Nepoata: Mamaie, si cand ai fost mica, ca mine, ai fost zbarcita ca acum?

¤ Intre copii:
- Ce face mama ta?
- Ce vrea ea.
- Dar tatal tau?
- Tot ce vrea mama.

¤ Tatal tau e un om rau. I-am cerut mana ta si ca sa-l conving, i-am spus ca fara tine, am sa mor.
- Si ce ti-a raspuns?
- Ca va suporta cheltuielile de inmormantare ...

u=f(t)
bacalaureat.fizica

Edwin Herbert Land este considerat constructorul aparatelor polaroid care au inceput sa fie comercializate in anul 1948. Cu ajutorul aparatelor polaroid se obtinut fotografii instant (Se realizeza pozitivul in aproximativ un minut). In prezent dispozitivele care se bazeaza pe polarizarea luminii sunt utilizate pe scara larga la camerele de luat vederi si filme speciale unde imaginile sunt obtinute instantaneu de pe camerele foto. O alta aplicatie a acestor dispozitive este folosita in televiziune la constructia televizoarelor cu cristale lichide (LCD).

Img4
sus

« Pagina precedenta

  Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   linkedin