banner.inc


Incursiune in lumea fizicii
Bacalaureat mecanica iulie 2013. Filiera tehnologica
Examenul de bacalaureat national 2013
Proba E. d)
Fizica
Filiera tehnologica profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului.
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA Varianta 2
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s2 .
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Unitatea de masura a fortei exprimata in unitati de masura fundamentale din S.I. este:
a. kg·m·s-1;    b. kg·m·s-2;    c. kg·m·s;    d. kg·m·s2;    (3p)
Raspuns corect: b.   (3p)
2. Actiunea si reactiunea sunt forte egale in modul care apar in procesul de interactiune dintre doua corpuri.
Referitor la efectele acestor forte se poate afirma ca:
a. se anuleaza reciproc;
b. se anuleaza numai daca interactiunea are loc prin contact;
c. nu se anuleaza deoarece fortele actioneaza pe aceeasi directie si in acelasi sens;
d. nu se anuleaza deoarece fortele actioneaza asupra unor corpuri diferite.    (3p)
Raspuns corect: d.   (3p)
3. Un camion se deplaseaza pe un drum orizontal cu viteza constanta v = 36km/h. Forta de rezistenta la inaintare are valoarea de 8kN. Puterea dezvoltata de motorul camionului este:
a. 80W;    b. 40kW;    c. 80kW;    d. 288 kW.    (3p)
P = ΔL/Δt = F·Δs/Δt = F·v = 8000N·10m/s = 80000W = 80kW.
Raspuns corect: c.   (3p)
4. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, expresia fortei elastice este:
forta elastica (3p)
deplasarea
5. Graficul din figura alaturata reprezinta dependenta de timp a vitezei unui ciclist.
Distanta parcursa de ciclist in intervalul t ε [ 0; 50 s] este: a. 250m;    b. 360m;    c. 500m;    d. 1800m.    (3p)
Raspuns corect: c.    Δx = v·Δt
Δx = 10m/s·50s = 500m.   (3p)

II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Se considera dispozitivul din figura II de mai jos. Corpurile de mase m1 = 1,5kg, respectiv m2 = 0,5kg sunt legate printr-un fir inextensibil, fara masa, trecut peste un scripete ideal fixat in varful planului inclinat. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corpul de masa m1 si planul inclinat de unghi α = 30o este μ = 0.115[≈ 0.2/√3]. Lasand sistemul liber, din repaus, corpul de masa m1 coboara.
II.mec.iulie.2013
a. Reprezentati fortele care actioneaza asupra fiecaruia dintre cele doua corpuri in timpul miscarii acestora.
Raspuns corect: figura II.a    →3p
b. Calculati valoarea fortei de frecare dintre corpul de masa m1 si suprafata planului.
Rezolvare
Ff = μ·N = μ·Gn = μ·m1·g·cosα
Ff = (0.2/√3)·1,5kg·10m/s2·(√3/2)
Ff = 1.5N    →4p
c. Calculati valoarea acceleratiei corpului de masa m1 .
Rezolvare
m1·a = Gt - T - Ff, pentru m1
m2m1T - G2, pentru m2
Se aduna cele doua ecuatii pentru a elimina T
(m1 + m2)·a = Gt - Ff - G2
Gt = m1·g·sin30o,     a = (Gt - Ff - G2)/(m1 + m2), → a = 0.5m/s2.    →4p
d. Calculati valoarea vitezei corpului de masa m2 dupa Δt = 1s din momentul in care sistemul este lasat liber, considerand firul suficient de lung pentru ca directiile de miscare ale corpurilor sa nu se modifice.
Rezolvare
Δv = a·Δt, vo = 0, → v = 0.5m/s.    →4p

III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Doua plane inclinate de unghi α = 30o sunt racordate la o suprafata orizontala, ca in figura de mai jos. Din punctul A, situat la inaltimea h = 0,8m, se lasa liber, din repaus, un corp cu masa m = 2kg care aluneca spre baza planului inclinat AB. Miscarea pe planele inclinate AB si CD se face fara frecare, iar pe portiunea orizontala BC = d = 3m coeficientul de frecare la alunecare este μ = 0,15. Se considera ca energia potentiala gravitationala este nula la nivelul planului orizontal. Trecerile corpului prin punctele B si C se fac fara modificarea modulelor vitezelor.
III.mec.iulie.2013
Determinati:
a. energia mecanica a corpului in starea initiala;
Rezolvare
EA = EcA + EpA,   EcA = 0 → EA = EpA m·g·h
EA = 2kg·10m/2·0.8m = 16j.    →3p
b. lucrul mecanic efectuat de forta de frecare in timpul deplasarii corpului din B in C;
Rezolvare
Lf = Ff·d·cos180o = - Ff·d
Lf = - μ·N·d = - μ·G·d = - μ·m·g·d
Lf = - 0,15·2kg·10m/s2·3m = - 9j.    →4p
c. energia cinetica a corpului in punctul C;
EB - EC = Lf
EC = EB - Lf,    EB = EA, energia se conserva pe portiunea AB (nu exista frecare)
EC = 16j - 9j = 7j.    →4p
d. viteza minima care trebuie imprimata corpului in punctul A, orientata catre punctul B, pentru ca acesta sa poata ajunge in punctul D, situat la aceeasi inaltime ca si A.
ED - EA = Lf = -9j,
EA = EcA + EpA = m·(vA)2 + m·g·h
ED = EcD + EpD = m·g·h, deoarece in punctul D corpul se opreste si EcD = 0
m·g·h - m·(vA)2 - m·g·h = -9j
v = (√2·9/2)m/s = 3 m/s.    →4p


Conversia oC(Celsius)«»oF(Fahrenheit)
Introduceti un numar intr-unul
din domeniile de mai jos:
Celsius
Fahrenheit

b2


Orientare


bac bac1
Ceea ce avem de invatat sa facem, invatam facand.     Aristotel.

Din caietul grefierului

"Este adevarat ca magazia pe care am pretins ca mi-au daramat-o paratii n-a existat niciodata si ca pomii pe care acestia i-au taiat au fost taiati chiar la cererea mea pentru ca aveam nevoie de lemne de foc. Aceasta dovedeste insa cu atat mai mult dusmania pe care acestia mi-o poarta; credeti dvs. ca daca eu eram sigura ca ei n-o sa-mi darame magazia, nu o construiam?!"

placeholder

Controversa

a.einstein Opiniile lui Einstein despre religie au fost indelung dezbatute, multi agatandu-se de fraze ale acestuia precum "Dumnezeu, nu da cu zarul" ca dovada ca el credea in existenta unui creator.
Insa o scrisoare care nu a mai fost pana in prezent data publicitatii, un raspuns adresat de Einstein filozofului Eric Gutkind, arata ca savantul nu credea deloc in existenta lui Dumnezeu spre sfarsitul vietii.
In scrisoare, datata 3 ianuarie 1954, savantul scria: "Cuvantul -dumnezeu- nu este nimic altceva pentru mine decat expresia si produsul slabiciunii umane, Biblia este o colectie de legende onorabile, dar primitive, care sunt, in orice caz, destul de copilaresti". "Niciun fel de interpretare, indiferent cat de subtila, nu-mi poate schimba opinia", adauga acesta. Sursa:Mediafax

reactor
bacalaureat.fizica


Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   linkedin