banner.inc


Incursiune in lumea fiziciiLegea dezintegrarii radioactive

Dintr-o substanta radioactiva nu toate nucleele se dezintegreaza in acelasi moment, ci dezintegrarile se fac treptat dupa o lege cu caracter statistic. Stabilirea legii dezintegrarii radioactive se face pe baza faptului experimental ca, pentru un nucleu radioactiv dat, se dezintegreaza intr-o secunda aceeasi fractiune din numarul nucleelor prezente. Constanta de material (depinde de natura elementului care se dezintegreaza) care reprezinta fractiunea din numarul nucleelor prezente ce se dezintegreaza intr-o secunda se numeste constanta de dezintegrare sau constanta radioactiva. Se noteaza cu λ si se masoara in s-1.
Daca notam cu dN numarul de nuclee ce se dezintegreaza in intervalul de timp dt, raportul dN/dt reprezinta numarul de nuclee ce se dezintegreaza in unitate de timp si se numeste viteza de dezintegrare sau activitatea radioactiva. Activitatea radioactiva se masoara in sistem international in dezintegrari pe secunda [1 dez/s = 1 Bq(Becquerel)]. In practica se mai folosesc unitatile conventionale Curie (Ci) si Rutherford (Rd). 1 Ci = 3,7 ·1010 dez/s, iar 1 Rd = 106dez/s.
Λ = - lim   ΔN/Δt = - dN/dt
        Δt→0
In definitia activitatii se introduce semnul minus deoarece ΔN = N(t + Δt) - N(t) < 0 (numarul de nuclee nedezintegrate scade in timp). Viteza de dezintegrare este cu atat mai mare cu cat numarul de nuclee nedezintegrate este mai mare, deci
dN/dt = -λN
Pentru a gasi legea dezintegrarii radioactive separam variabilele si integram
dN/N = - λdt
NoNdN/N = - λ∫otdt
ln N|NoN = - λ|ot
N = No· e-λt
N - reprezinta numarul de nuclee ramase nedezintegrate dupa timpul t.
No - numarul de nuclee nedezintegrate existente initial.
Legea dezintegrarii radioactive da posibilitatea sa se calculeze cate nuclee se dezintegreaza intr-un interval de timp, fara a putea insa indica care anume nucleu se va dezintegra intr-un anumit moment, de aceea este o lege statistica.
Comfort.Therm
In fizica se utilizeaza doua notiuni foarte importante:
Durata medie de viata. τ
Consideram un interval de timp cuprins intre t si t + dt, numarul nucleelor care au trait pana la momentul t este egal cu numarul nucleelor ce s-au dezintegrat in intervalul de timp dt si este λNdt. Fiecare din aceste nuclee este suma duratei de viata a fiecarui nucleu.
t + t + . . . + t de λNdt ori, deci t·λNdt este durata de viata a tuturor nucleelor. Durata medie de viata a fiecarui nucleu este:
τ =1/Noo t·λNdt
τ = No/No· λ ∫o e-λtt·dt = λ∫o e-λtt·dt
τ = 1/λ
Durata medie de viata este inversul constantei de dezintegrare.

b2

Timpul de injumatatire. T
Timpul dupa care se dezintegreaza in medie jumatate din numarul initial de nuclee ale unui preparat radioactiv.
N = No/2
No/2 = No·e-λT
1/2 = e-λT
ln 1 - ln 2 = - λT ; ln 1 = 0, deci
ln 2 = λT
T = ln 2/λ = 0, 693 /λ
sau T = ln 2 ·τOrientare
r.d.f.2

Fuziunea nucleara. Reactia nucleara de unire a nucleelor usoare cu formarea nucleelor mai grele, mai stabile, cu eliberare de energie. Aceasta reactie nu genereaza deseuri radioactive.

circuite
u.f.t
banner-txt

Totul pentru stiintele naturii

Fizica   Biologie  Chimie

logo
Conatex pune la dispozitia laboratoarelor de fizica, chimie si biologie, o paleta de 4000 de produse, folosite pentru intuirea si intelegerea fenomenelor.
Forta electromagnetica
Circuite electrice


sus

« Pagina precedenta          Home »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin