banner.inc


Incursiune in lumea fizicii
Solutii Forta Energia si puterea


Raspunsuri la: acceleratia sistemelor
IV. 1. E) F - 3Ff = 3·m·a;
Ff = 3μ·m·g;
a = (F - 3μ·m·g)/3m .
2. D) F·cosα - 3Ff = 3·m·a;  a = (F·cosα - 3μ·m·g)/3m .
3. A)2·m·g - m·g = 3·m·a, a = g(sinα - 3μcosα)/3a = g/3.
4. B) m·g - 2Ff = 3·m·a,   a = g(1 - 2·μ)/3.
acceleratia sistemului5
5. A) Din figura de mai sus:
Gt = G·sinα = m·g·sinα
Ff = μ·N = μ·Gn = μ·m·g·cosα
2·m·g - m·g·sinα - μ·m·g·cosα = 3·m·a;
a = g(2 - sinα - μ·cosα)/3.
6. C) 3·m·a = m·g·sinα - 3·μ·m·g·cosα)
a = g(sinα - 3μcosα)/3.
Raspunsuri la: Formula fortei
I. 1. B) Din triunghiul isoscel format (vezi figura) Δp = 2·m·v·cosα,  F = Δp/Δt, deci F = 2·m·v·cosα/Δt.
2. D) α = 0o,  cos0o = 1 si F = 2·m·v/Δt.
3. A) F = m·v/Δt,  pentru ca viteza finala v2 este zero ( corpul ramane pe perete).
Raspunsuri la: Acceleratia si lucrul mecanic II. 1. a) C) m·a = Gt - Ff,  Gt = m·g·sinα, Ff = μ·N = μ·Gn = μ·m·g·cosα
a = g(sinα - μcosα);
1. b) A) Lt = Gt·l = m·g·l·sinα = m·g·h;
1. c) C) Lf = - Ff·l = -μ·m·g·l·cosα = - μ·m·g·h·ctgα;
1. d) D) Lu = (Gt - Ff)·l = m·g·h·(1 - μctgα).
1. e) D) Variatia energiei cinetice a corpului este egala cu lucrul mecanic al rezultantei tuturor fortelor care actioneaza asupra sa.
ΔEc = LGt + LFf + LGn + LN,
LGn + LN = 0, iar ΔEc = m·v2/2 - 0 = m·v2/2 = EB,
EB = LGt + LFf = m·g·h·(1 - μctgα).
1. f) B) m·v2/2 = m·g·h·(1 - μctgα), → vB = √2·g·h·(1 - μctgα).
II. 2. a) E) m·a = Fx - Gx - Ff,    Fx = F·cosβ,   Fy = F·sinβ,
Gx = m·g·sinα,
Ff = μ·(Gy - Fy),   Gy = m·g·cosα,    Ff = μ(m·g·cosα - F·sinβ);
→ a = [F(cosβ + μsinβ) - m·g(sinα + μ·cosα )]/m.
2. b) B) Lt = Fx·l = F·l·cosβ = F·h·cosβ/sinα;
2. c) C) Lf = - Ff·l = - μ( m·g·cosα - F·sinβ),
Lf = μ(F·sinβ - m·g·cosα)·h/sinα.
2. d) A) Lu = (Fx - Gx - Ff)·l,
Lu = [F(cosβ + μsinβ) - m·g(sinα + μ·cosα )]·h/sinα.
Raspunsuri la: Puterea utila dezvoltata de arma
III. C) P = ΔEc/Δt,   ΔEc = m·vo2/2,
vo = a·Δt,
l = a·Δt2/2,
Δt = 2·l/vo
P = m·v3/4l.
Raspunsuri la: Consideratii energetice IV. A) mv2/2 = Fr·d,
d = mv2/2· Fr, → d = 160mm.
Raspunsuri la: Lucrul mecanic efectuat de forta de tractiune
V. mv22/2 - mv21/2 = L + Lr
Lr = - Fr·d;    L = 250J

Raspunsuri la: Bacalaureat mecanica
1. d. ;   2. c. J/s = N·m/s = kg·m/s3 ;   3. a. ;
4. d. Ff = Fx   μ·N = μ(m·g + Fy) = Fx
μ = Fx/(m·g + Fy) = F·cosα/(m·g + Fsinα).
5. c. F = m·Δv/Δt → F = 0.9N;    6. b. ;   7. c. Δl = (1/E)·F·lo/S,
F = [E·S/lo]·Δl = k·Δl, → k = E·S/lo;
8. b. [kg·m/s]·s/s = [kg·m/s2]·s = N·s.
9. a. a1 = F/m,   a2 = 2F/3m = (2/3)a1 = 0.66·a1,
a3 = 3Fx/2m = (3/2)·(F/m)·cosα = 0.75·a1, → a1 > a3 > a2.
10. d. m·g = k·x,    x = m·g/k si L =(k·x2)/2 = (m·g)2/2k,
L = (9/400)J = 22.5mJ.
11. d. pentru ca scade diferenta de nivel (Epot = m·g·h);
12. c. J·s = N·m·s = (kg·m/s2)·m·s = kg·m2/s
13. c. EpA = mA·g·hA,    mA = EpA/g·hA, de unde mA = 4.5kg
In mod analog se calculeaza masele celorlalte corpuri si se gaseste:
mB = 3kg,    mC = 1.5kg,   mD = 1kg.
- Stanga: mA + mC = 6kg.
- Dreapta: mB + mD = 4kg.
Pe talerul din dreapta se pune un corp cu masa de 2kg.
14. b. Ec/m = 2J/kg,    m·v2/2m = 2J/kg,    v2 = 4J/kg,   v = 2m/s
15. b. η = Lu/Ltotal = m·g·h/m·g·l(sinα + μ·cosα)
μ = sinα(1 - η)/η·cosα, → μ = 0.25.

Conversia oC(Celsius) «» oF(Fahrenheit)
Introduceti un numar intr-unul dintre domeniile de mai jos:
Celsius
Fahrenheit
b2


banner.a.einstein bac1
Ceea ce avem de invatat sa facem, invatam facand.     Aristotel.


placeholder

Teleportarea este posibila?

teleportare Cercetatori americani de la Universitatile din Maryland si Michigan, SUA au realizat primul transfer de informatie intre doi atomi izolati, aflati la distanta de un metru unul de celalalt
Teleportarea este posibila doar cand doua particule sunt fortate intr-o stare de corelatie cuantica, realizabila exclusiv la scara atomica si subatomica. Daca doua obiecte sunt conectate intre ele din punct de vedere cuantic, proprietatile lor sunt legate. De exemplu, starea energetica a primului obiect determina instantaneu starea energetica a celui de-al doilea, indiferent de distanta dintre cele doua. Acest lucru inseamna ca incredintand o informatie primului obiect este posibil s-o vezi disparand si reaparand imediat la cel de-al doilea obiect, fara nicio trecere intermediara.
Sursa: Galileo.
Bacalaureat fizica
trans.izocora
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »


Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin