banner.inc


Incursiune in lumea fizicii
Proba scrisa la fizica
Producerea si utilizarea curentului continuu


Subiectul II.
Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
schema montajului
Se considera circuitul electric a carui schema este reprezentata in figura alaturata . Se cunosc : R1 = 30Ω , R2 = 120Ω , R3 = 20Ω . Cele doua surse sunt identice , rezistenta interna a unei surse fiind r = 2Ω . Cand intrerupatorul k este deschis , intensitatea curentului electric indicata de ampermetrul ideal ( RA ≈ 0 ) are valoarea ID= 1A . Rezistenta electrica a conductoarelor de legatura se neglijeaza . Determinati :
a. tensiunea electromotoare a unei surse ;
b. tensiunea intre punctele A si B cand intrerupatorul k este deschis ;
c. indicatia ampermetrului cand intrerupatorul k este inchis ;
d. intensitatea curentului electric prin rezistorul R2 cand intrerupatorul k este inchis.
Datele problemei
R1 = 30Ω    R2 = 120Ω
R3 = 20Ω     r = 2Ω
RA ≈ 0     ID= 1A
Rezolvare

a . E ? (V); intrerupatorul k este deschis
Se aplica legea a doua a li Kirchhoff pentru ochiul de retea I
E + E = ID·R1 + ID·R3 + ID·2r →1p
2E = ID·( R1 + R3 + 2r )
E = ID·( R1 + R3 + 2r )/2 →2p
E = 1A·54Ω/2 = 27 V ; →1p

b. UAB ?(V) cand intrerupatorul k este deschis
UAB = ID·R1 ;→2p
UAB = 1A·30Ω = 30 V ; →1p

c. I ? (A) cand intrerupatorul k este inchis
d.I2 ? (A) cand intrerupatorul k este inchis
Se aplica legea a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul de retea I
E + E = I1·R1 + I·R3 + I·2r →1p
2E = I·( R3 + 2r ) + I1·R1
I = I1 + I2; →2p
Pentru ochiul II de retea
I1·R1 = I2·R2 →1p
I2 = I1·R1 /R2
I1 = I·R2/[R1 + R2]
2E = I·( R3 + 2r ) + I·R1R2/[R1 + R2 ];→2p
I = 2E/[ R3 + 2r + R1R2/( R1 + R2)] ; →1p
I = 54 V/48Ω = 1,12 A 1
I1 = I·R2/[R1 + R2 ] = 1,12 A 120Ω/150Ω = 0,896A
I2 = I - I1 = 1,12A - 0,896A = 0,224A→1p
Subiectul III .

Rezolvati urmatoarea problema : (15 puncte)
O baterie cu tensiunea electromotoare E = 120V se conecteaza la montajul serie al rezistoarelor avand rezistentele electrice R1 = 24Ω si R2 = 30Ω . Puterea disipata in rezistorul de rezistenta R1 este P1 = 96W . Determinati:
a. tensiunea la bornele rezistorului R1;
b. puterea disipata in ansamblul celor doua rezistoare;
c. rezistenta interna a sursei ;
d. randamentul transferului de putere de la sursa la cele doua rezistoare.
Datele problemei
E = 120V ;     R1 = 24Ω
R2 = 30Ω ;    P1 = 96W
Rezolvare
a. U1 ? (V)
montaj serie
P1 = U1·I = U12/R1 ;→2p
U1 = √P1·R1 = √96w·24Ω
U1 = √2304w·Ω = 48 V;→1p

b.Ptotala ? (w)
P1 = U1·I
I = P1/U1 = 96w/48V = 2 A →1p
Ptotala = I2·Re →1p
Re = R1 + R2 = 54 Ω →1p
Ptotala = 4 A2·54 Ω = 216w →1p

c. r ? (Ω)
Legea lui Ohm pentru circuitul intreg
E = I(R1 + R2 + r)
r = [E - I(R1 + R2)]/I →3p
r = (120V - 2A·54Ω)/2A = 6 Ω →1p

d. η ?
η = Pu/Pc = U·I/E·I= U/E = I·Re/I[Re + r]
η = Re/(Re + r); →3p
η = 54Ω/60 Ω= 0,9 = 90% ;→1p

Orientare


electro
1. In jurul unui camp electric variabil in timp ia nastere un camp magnetic cu linii de camp inchise.
2. Unda electromagnetica.
3. In jurul unui camp magnetic variabil in timp ia nastere un camp electric cu linii de camp inchise.


Matematicieni romani

In Romania o serie de profesori de valoare au pus bazele unui invatamant serios al analizei matematice. Spiru Haret intemeietorul invatamantului romanesc modern, autor al unor studii in mecanica cereasca facute cu metode de analiza matematica, David Emanuel autorul unui tratat de teoria functiilor Traian Lalescu si Anton Davidoglu care si-au adus o contributie importanta in teoria ecuatiilor diferentiale. Dumitru Pompeiu a introdus notiunea de derivata areolara si a demonstrat o teorema celebra de reprezentare integrala.

Ştiaţi că:

¤ . . . James Clerk Maxwell figura remarcabila in stiintele fizice isi publica primul articol stiintific la varste de 15 ani.

¤ . . . Maxwell mergea intotdeauna la laborator insotit de cainele sau Tobi care se descurca admirabil in laborator.

banner.logo2
Inainte

sus

« Pagina precedenta

  Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets  Twitter widgets   linkedin